Zestaw VSM

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w sposobach kierowania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie niekoniecznych. Zestaw VSM Priorytetowym celem lean managment jest więc zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i używanych materiałów. Wdrożenie form działania lean management daje możliwość uzyskania takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z obszaru lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to zdolność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.